TERMENI ȘI CONDIȚII

INTRODUCERE

Acest site este întreținut și administrat de SC ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. cu sediul social în mun. Miercurea Ciuc str. Culmei nr. 18/20 jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/532/2019, având CIF: RO 41284090


 Accesul și navigarea pe pagina web www.transylvanianelixir.com culegerea informațiilor și efectuarea unei comenzi echivalează cu acceptarea de către utilizator a prezentelor termeni și condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a prezentului site, recomandăm citirea cu atenție a termenilor și condițiilor de utilizare. Ne rezervăm dreptul de a modifica în mod unilateral, oricând, aceste prevederi fără vreo notificare. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Acestea pot diferi uneori de produsul livrat din cauza înlocuirii ambalajului de către producător. Aceste diferențe însă nu afectează conținutul produsului. Din momentul înregistrării ca utilizator sunteți de acord să vă comunicăm materiale cu caracter administrativ și comercial. Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii lor.  


DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site sau prin transmiterea unei Comenzi telefonice, prin email ori prin fax, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare – telefonic, online sau e-mail – prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face fie electronic, printr-un email trimis automat de către site, fie telefonic. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din Comandă, pentru motive justificate. În acest caz,  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
Factura constituie contract simplificat de vânzare-cumpărare conform legislației în vigoare.
Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care Vânzătorul emite notificarea de expediere a comenzii. Prezentele termeni și definiții constituie parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare dintre părți.


POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate, S.C. ELIXIR MANUFACTURTA S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al societății S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiune directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către un terț cu care S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și in limita stocului disponibil, conform legislației în domeniu.
Toate prețurile prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții D S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. 

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.


DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ 
Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a societății S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Clientului/Cumpărătorului îi este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe persoane, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L., includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului. Pentru desfășurarea oricărei activități prohibite mai sus enumerate, este necesar acordul prealabil, în scris șiîn mod expres al societății deținătoare, S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L.

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentelor termeni și condiții, exceptând cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. și client/cumpărător/utilizator.
Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentelor termeni și condiții. În cazul în care S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.
Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală a societății  S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L., nici al angajatului/prepusului S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. care a mijlocit transferul de Conținut
Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele termeni și condiții sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, după caz.
 

COMANDA ȘI RETRAGEREA

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate în mod expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul declară că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nici o obligație ulterioară a vreuneia dintre părți față de cealaltăparte sau fără ca vreo parte să fie îndreptățită la plata unor daune-interese în următorul cazdatele furnizate de către Client/Cumpărător/utilizator, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.


Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără să fie obligat să suporte alte costuri. Vânzătorul va suporta costul returnării produselor.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2004, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:ziua în care cumpărătorul/persoana indicată de acesta intră în posesia fizică a produselor
în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care cumpărătorul sau persoana indicată de cumpărător intră în posesia fizică a ultimului produs
în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care cumpărătorul sau persoana indicată de acesta intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese
în cazul contractelor cu livrare periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care cumpărătorul sau persoana indicată de acesta intră în posesia fizică a primului produs.Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi care atestă că produsele au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua în considerare data cea mai recentă).
În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul despre acest fapt și va rambursa în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau a Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.


EXCEPTĂRI DE LA DREPTUL DE RETRAGERE
Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următorul:furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

CONFIDENȚIALITATE
S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care i le furnizează clientul/utilizatorul/cumpărătorul. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe persoane nu va fi efectuată de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, utilizatorul/clientul/cumpărătorul oferă Vânzătorului acces nerestricționat  la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, cumpărătorul/clientul/utilizatorul este de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care cumpărătorul/clientul/utilizatorul le-a trimis prin intermediul Site-ului.  S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte dispoziții în acest sens. Prin înscrierea în baza de date a societății S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L., Clientul/Cumpărătorul  consimte în mod expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L.: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația prevede acest lucru, precum și de alte societăți cu care S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. intenționează să dezvolte programe comune de ofertare pe piața Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.
FACTURARE – PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile furnizate. Comunicarea tuturor informațiilor necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare cade în sarcina Cumpărătorului.
Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii conținând Bunurile și/sau Serviciile vândute de S.C ELIXIR MANUFACTURA S.R.L.. Pentru Bunurile și/sau Serviciile vândute de parteneri, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii partenerii în cauză vor emite facturi separate.

LIVRAREA BUNURILOR

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător 
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor, precum și transmiterea documentelor însoțitoare.


GARANTII

Toate Bunurile comercializate și/sau produse de către S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. au termene nelimitate.


TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată cu ocazia predării bunului, după efectuarea plății, la locația indicată de cumpărător prin lansarea comenzii. Livrarea se confirmă prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului.


RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță persoană o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și nici pentru pierderea acestora.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

se efectuează în conformitate cu Politica generală a societății privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 


FORTA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Document/Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul furnizorului S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L.
cookieAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora!
Ai împlinit 18 ani? Persoanelor sub 18 ani nu li se recomandă să consume băuturi alcoolice.
Nu